E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Vysokoškolská matematika

Integrál z goniom. funkcí
Délka videa:
4min 23s
Datum vložení: 29.1.2014
$$\int\cos^{3}x\sin^{2}x\,{ \rm d}x$$
Integrál z goniom. funkcí II
Délka videa:
6min 2s
Datum vložení: 14.2.2014
$$\int\cos^{2}x\sin^{2}x\,{\rm d}x$$
Integrál z mocninné funkce I
Délka videa:
2min 33s
Datum vložení: 14.9.2014
$$\int x^{\frac{2}{3}} {\rm d}x$$
Integrál z mocninné funkce II
Délka videa:
4min 20s
Datum vložení: 21.9.2014
$$\int\left(4x^{2}+... \right){\rm d}x$$
Integrál vedoucí na logaritmus
Délka videa:
3min 15s
Datum vložení: 22.4.2015
$$\int\frac{1}{5x+8}\,{\rm d}x$$
Integrál vedoucí na logaritmus II
Délka videa:
3min 0s
Datum vložení: 24.4.2015
$\int\frac{x^{2}}{6x^{3}+1}\,{\rm d}x$
Metoda per partes
Délka videa:
2min 45s
Datum vložení: 01.5.2015
Integrál z logaritmu
Délka videa:
3min 16s
Datum vložení: 06.5.2015
$$\int\ln x {\rm d}x$$
Opakované použití metody per partes
Délka videa:
6min 3s
Datum vložení: 08.5.2015
$\int x^{2}\cos x \,{\rm d}x$
Integrál vedoucí na arkus tangens
Délka videa:
5min 39s
Datum vložení: 11.5.2015
$\int\frac{{\rm d}x}{x^{2}-x+2}$
Další příklad na metodu per partes
Délka videa:
8min 27s
Datum vložení: 13.5.2015
$\int\sqrt{x}\ln^{2}x\,{\rm d}x$
Integrál vedoucí na arkus tangens II
Délka videa:
3min 17s
Datum vložení: 15.5.2015
$\int\frac{\,{\rm d} x}{2+3x^{2}}$
Integrál z funkce arkus tangens
Délka videa:
2min 26s
Datum vložení: 18.5.2015
$\int\arctan x\,{\rm d}x$
Metoda per partes vedoucí na rovnici
Délka videa:
6min 12s
Datum vložení: 20.5.2015
$\int\cos\left(\ln x\right)\,{\rm d}x$
Substituční metoda
Délka videa:
4min 2s
Datum vložení: 22.5.2015
$\int 2x e^{x^{2}}\,{\rm d}x$
Integrace substituční metodou
Délka videa:
2min 18s
Datum vložení: 25.5.2015
$\int x^{3}\cos x^{4}\,{\rm d}x$
Postupné použití substituce a metody per partes
Délka videa:
4min 9s
Datum vložení: 27.5.2015
$\int e^{\sqrt{x}}\,{\rm d}x$
Zjednodušení integrálu pomocí substituce
Délka videa:
2min 18s
Datum vložení: 29.5.2015
$\int\frac{\,{\rm d}x}{\sqrt{3-2x}}$
Integrál z exponenciálních funkcí řešený pomocí substituce
Délka videa:
4min 19s
Datum vložení: 01.6.2015
$\int\left(e^{x} + e^{-x}\right)^{2}\,{\rm d}x$
Integrál s odmocninou ve jmenovateli
Délka videa:
6min 0s
Datum vložení: 03.6.2015
$\int\frac{x^{2}}{\sqrt{2-x}} \,{\rm d}x$
Substituce za exponenciálu
Délka videa:
3min 14s
Datum vložení: 05.6.2015
$\int\frac{e^{2x}}{1-3e^{2x}}\,{\rm d}x$
Další příklad na substituci
Délka videa:
4min 40s
Datum vložení: 08.6.2015
$\int x^{2}\sqrt[3]{1-x}\,{\rm d}x$
Substituce pro integrování goniometrických funkcí
Délka videa:
6min 16s
Datum vložení: 15.6.2015
$\int\frac{\cos x}{1+2\sin x}\,{\rm d}x$
Substituce za kosinus
Délka videa:
3min 13s
Datum vložení: 18.6.2015
$\int\frac{1-2\sin x}{\cos^{2}x}\,{\rm d}x$