E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Středoškolská matematika

Soustava dvou rovnic
Délka videa:
2min 8s
Datum vložení: 23.11.2013
$$-x+2y=0, \quad 7x+4y=2$$
Skalární součin
Délka videa:
1min 30s
Datum vložení: 01.12.2013
$$\vec{u}=\left(5; -4\right), \quad \vec{v}=\left(-2; 2\right)$$
Exponenciální rovnice
Délka videa:
5min 14s
Datum vložení: 08.12.2013
$4\cdot 16^{3x-1}=64^{4x+3}$
Logaritmická rovnice
Délka videa:
5min 8s
Datum vložení: 12.12.2013
$\log x^{3}+\log x^{4}+\log x^{5}=4$
Obecná rovnice přímky
Délka videa:
3min 52s
Datum vložení: 13.12.2013
$A=\left[-1;\,3\right], \quad B=\left[3; \,2\right]$
Geometrická posloupnost
Délka videa:
4min 11s
Datum vložení: 13.12.2013
$a_{1}=6, \quad a_{2}=9, \quad a_{5}=?$
Lineární rovnice s parametrem
Délka videa:
3min 56s
Datum vložení: 15.1.2014
$5\left(1+x \right)=ax$
Obecná rovnice roviny
Délka videa:
4min 7s
Datum vložení: 04.1.2014
$x=1+2t, y=3-t, z=2+t$
Rovnice s faktoriály
Délka videa:
7min 15s
Datum vložení: 05.1.2014
$\frac{\left(n-2\right)!}{\left(n-4\right)!}=n+13, \quad n\in\mathcal{N}$
Obsah kruhu
Délka videa:
4min 11s
Datum vložení: 06.1.2014
$u=4cm, \quad S=?$
Soustava tří rovnic
Délka videa:
6min 33s
Datum vložení: 06.1.2014
$7x-3y+2z=23$
Posloupnost
Délka videa:
1min 6s
Datum vložení: 06.1.2014
$\left(-8, 0, 9, 72, 101\right), a_{n+1}=72, n=?$
Rekurentní zápis posloupnosti
Délka videa:
3min 31s
Datum vložení: 07.1.2014
$a_{1}=2, a_{n+1}=3a_{n}+n^{2}, a_{4}=?$
Nerovnice v podílovém tvaru
Délka videa:
4min 35s
Datum vložení: 07.1.2014
$\frac{x-3}{2x+1}>0$
Poloměr koule
Délka videa:
1min 45s
Datum vložení: 08.1.2014
$V=S, \quad r=?$
Exponenciální rovnice II
Délka videa:
2min 54s
Datum vložení: 17.1.2014
$4^{x}=20$
Vzdálenost bodu od roviny
Délka videa:
7min 27s
Datum vložení: 21.1.2014
$3x+2y-z-24=0, A=[1;-2;3]$
Derivace složené funkce
Délka videa:
2min 8s
Datum vložení: 24.2.2014
$f=\ln\left(x^{2}+3 \right)$
Tečna ke grafu funkce
Délka videa:
4min 42s
Datum vložení: 10.11.2014
$\sqrt{x^{4}+2x^{2}+1}$
Exponenciální rovnice III
Délka videa:
3min 26s
Datum vložení: 17.11.2014
$$2^{x}+2^{x+1}+2^{x+2}=56$$
Minimum funkce
Délka videa:
2min 53s
Datum vložení: 19.11.2014
$$f=2x^{2}+2x-12$$
Kombinace
Délka videa:
2min 7s
Datum vložení: 20.11.2014
Definiční obor funkce
Délka videa:
2min 12s
Datum vložení: 20.11.2014
$$f\left(x\right)=\frac{3x+2}{x^{2}-16}$$
Obvod kružnice vepsané
Délka videa:
1min 23s
Datum vložení: 20.11.2014
Pravidelný čtyřboký jehlan
Délka videa:
1min 40s
Datum vložení: 20.11.2014
Určení hodnoty výrazu
Délka videa:
2min 3s
Datum vložení: 20.11.2014
Pythagorova věta
Délka videa:
2min 23s
Datum vložení: 22.11.2014
Rovnoramenný trojúhelník
Délka videa:
2min 46s
Datum vložení: 22.11.2014
Povrch válce
Délka videa:
3min 4s
Datum vložení: 22.11.2014
Posloupnost II
Délka videa:
0min 48s
Datum vložení: 23.11.2014
Posloupnost III
Délka videa:
0min 32s
Datum vložení: 23.11.2014
Součet členů posloupnosti
Délka videa:
2min 48s
Datum vložení: 24.11.2014
$$\left(-3, 0, 3, 6, ...\right)\quad S_{15}=?$$
Graf funkce
Délka videa:
1min 34s
Datum vložení: 05.12.2014
Dosazovací metoda pro soustavu dvou rovnic
Délka videa:
1min 28s
Datum vložení: 07.12.2014
$x-2y=0, \quad 3x+4y=5$
Logaritmická rovnice II
Délka videa:
1min 38s
Datum vložení: 11.12.2014
$$\frac{1}{2}\log\left(x+1\right)=1$$
Exponenciální rovnice IV
Délka videa:
4min 19s
Datum vložení: 05.2.2015
$$2\cdot 4^{4x} - 4^{2x} = 15$$
Obecná rovnice přímky II
Délka videa:
2min 10s
Datum vložení: 28.2.2015
$$x=2+3t,\quad y=1-t, \quad t\in\mathcal{R}$$
Rovnoběžné přímky
Délka videa:
1min 54s
Datum vložení: 17.3.2015
Kolmý vektor
Délka videa:
0min 53s
Datum vložení: 21.3.2015
$$\vec{u} = \left(4;\, -3\right)$$
Rozklad výrazu na součin
Délka videa:
2min 45s
Datum vložení: 09.4.2015
Exponenciální rovnice V
Délka videa:
2min 21s
Datum vložení: 18.4.2015
$$\frac{24+2^{x}}{4} = 2^{x}$$
Soustava dvou rovnic pro dvě neznámé
Délka videa:
3min 42s
Datum vložení: 21.4.2015
Výpočet hodnoty výrazu s faktoriály
Délka videa:
2min 4s
Datum vložení: 23.4.2015
$\frac{100!}{99!}+100\frac{99!}{100!}$
Lineární rovnice
Délka videa:
1min 52s
Datum vložení: 27.4.2015
$$3−ab=2a+b$$
Součin mnohočlenů
Délka videa:
1min 42s
Datum vložení: 29.4.2015
Úprava výrazu do jednoduššího tvaru
Délka videa:
2min 34s
Datum vložení: 03.5.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 11
Délka videa:
1min 43s
Datum vložení: 02.7.2015
$1+\frac{1}{b} = \frac{2}{ab}$
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 18
Délka videa:
3min 32s
Datum vložení: 07.7.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 6
Délka videa:
3min 11s
Datum vložení: 13.7.2015
$\log\left(2-x\right) = -1$
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 5
Délka videa:
3min 29s
Datum vložení: 27.7.2015
$\frac{y-7}{4-7}-\frac{3-2y}{y-4}=0$
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 4
Délka videa:
3min 34s
Datum vložení: 14.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 10
Délka videa:
1min 58s
Datum vložení: 17.8.2015
$\frac{2n-\frac{1}{3}}{3\left(1+\frac{n}{9}\right)}$
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 7
Délka videa:
2min 24s
Datum vložení: 18.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 23
Délka videa:
3min 12s
Datum vložení: 19.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 2
Délka videa:
1min 58s
Datum vložení: 20.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 21
Délka videa:
3min 21s
Datum vložení: 21.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 9
Délka videa:
5min 16s
Datum vložení: 24.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 19
Délka videa:
2min 12s
Datum vložení: 25.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 14
Délka videa:
2min 37s
Datum vložení: 26.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 1
Délka videa:
1min 32s
Datum vložení: 27.8.2015
Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 17
Délka videa:
2min 57s
Datum vložení: 28.8.2015