E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Seznam přednášek z kurzu Úvod do statistiky


Míra centrální polohy a variability

Vysvětlení základních pojmů používaných v popisné statistice. Aritmetický průměr, medián, rozsah, směrodatná odchylka, mezikvartilová odchylka. Sumační konvence a její vlastnosti. Řešené příklady.

přednáška č.1
délka videa: 1h 25m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Data a jejich vizualizace

Rozdělení dat na numerická a kategorická. Vizualizace dat pomocí histogramu, sloupcového grafu, krabicového diagramu (box plotu) a korelačního diagramu (tzv. scatter plotu). Vysvětlení rozdílu použití jednotlivých grafů.

přednáška č.2
délka videa: 0h 54m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Korelace

Vysvětlení korelace dvou proměnných. Korelační diagram. Korelační koeficient.

přednáška č.3
délka videa: 0h 59m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat