E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Zadání úloh řešených v přednášce

Příklad č. 1:

Vypočítejte délku hrany takové krychle, pro kterou platí, že se její objem rovná jejímu povrchu.


Příklad č. 2:

Vypočítejte povrch a objem krychle, znáte-li tělesovou úhlopříčku.


Příklad č. 3:

Vypočítejte povrch a objem kvádru se čtvercovou podstavou $S_{p}=4$ a tělesovou úhlopříčkou $w=10$.


Příklad č. 4:

Vypočítejte povrch kvádru, jehož rozměry jsou v poměru $a:b:c=1:2:4$ a jehož objem je $V=27\,cm^{3}$.


Příklad č. 5:

Vypočítejte povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana má délku $a=6cm$ a jehož výška je $h=4cm$.


Příklad č. 6:

Vypočítejte povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož výška je $h=3cm$ a dále platí, že boční strana svírá s podstavou úhel $\alpha=30°$.


Příklad č. 7:

Vypočítejte povrch koule, jejíž objem je $V=288\pi$.


Příklad č. 8:

Vypočítejte povrch a objem koule, která je vepsaná do krychle o objemu $V=64\,cm^{3}$.


Příklad č. 9:

Jak se změní objem koule, pokud se její povrch zvětší čtyřikrát?


Příklad č. 10:

Jakou výšku má válec o poloměru $r$, pokud se jeho objem rovná jeho povrchu?


Příklad č. 11:

Vypočítejte povrch a objem válce, jehož výška je $h=10$, pokud platí, že poměr obsahu jeho pláště a obsahu jeho podstavy je 5:3. Tj. platí $$\frac{Spl}{Sp}=\frac{5}{3}$$


Příklad č. 12:

Vypočítejte povrch a objem rotačního kužele, pro který platí, že délka strany $s=4$ a poměr obsahu pláště a obsahu podstavy je $\frac{4}{3}$, tj. $$\frac{S_{pl}}{S_{p}}=\frac{4}{3}$$


Komentáře a dotazy k videu


můžete vkládat až po přihlášení