E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Zadání úloh řešených v přednášce

Příklad č. 1:

Vypočítejte pravděpodobnost, že při hodu jednou kostkou padne prvočíslo.


Příklad č. 2:

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu jednou kostkou padne číslo větší než 2?


Příklad č. 3:

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet 7?


Příklad č. 4:

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne alespoň jedna šestka?


Příklad č. 5:

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne právě jedna šestka?


Příklad č. 6:

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne jedna dvojka a jedna pětka?


Příklad č. 7:

Student si u zkoušky losuje dvě otázky z 25. Stihnul se naučit pouze 20 otázek. Jaká je pravděpodobnost, že si vytáhne a) pouze otázky, které umí, b) jednu otázku, kterou umí a jednu kterou neumí, c) obě otázky, které neumí?


Příklad č. 8:

V klobouku je 11 kuliček. Z toho je jich 7 modrých a 4 černé. Vytáhneme z klobouku celkem 3 kuličky. Jaká je pravděpodobnost, že budou všechny tři a) modré, b) černé?


Příklad č. 9:

Známky z písemky z matematiky deseti studentů jsou: 2,3,1,1,4,2,1,2,3,2. Vypočítejte četnost, relativní četnost, aritmetický průměr, modus, medián, rozptyl a směrodatnou odchylku.


Komentáře a dotazy k videu


můžete vkládat až po přihlášení

1.1.2018 09:03

Dobrý den,
tu část s kombinatorikou jsem byla nucena přerušit a podruhé mi už nenaběhla, končí to statistikou.
Už není k dispozici konkrétně 8.příklad.
n nad n-2 + n nad n-1 = ennadruhou +1 lomeno 2