E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Rovnice a nerovnice, soustavy rovnic


Tato sekce obsahuje řešené rovnice, nerovnice a soustavy rovnic. Momentálně tu najdete video-tutoriály, ve kterých je vysvětleno, jak se řeší


odrážka Lineární rovnice s parametrem
odrážka Soustava dvou rovnic o dvou neznámých
odrážka Soustava tří rovnic o třech neznámých
odrážka Exponenciální rovnice
odrážka Logaritmické rovnice
odrážka Rovnice obsahující faktoriály
odrážka Nerovnice v podílovém tvaru

Další úlohy se připravují!

Lineární rovnice

Popis videa:
Úloha č. 7 z maturitního didaktického testu - podzim 2014. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání:
Platí: $3−ab=2a+b$. Vypočtěte hodnotu $a$ pro $b=\frac{1}{2}$
délka videa: 1min 52s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Soustava dvou rovnic pro dvě neznámé

Popis videa:
Úloha č. 6 z maturitního didaktického testu - podzim 2014. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

$$\frac{x+1}{y} = 4$$ $$2x-4y=-6$$
délka videa: 3min 42s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Exponenciální rovnice V

Popis videa:
Úloha č. 8 z maturitního didaktického testu - podzim 2014. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

$$\frac{24+2^{x}}{4} = 2^{x}$$
délka videa: 2min 21s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Exponenciální rovnice IV

Popis videa:
Řešení exponenciální rovnice substituční metodou a zlogaritmováním.

$$2\cdot 4^{4x} - 4^{2x} = 15$$
délka videa: 4min 19s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Logaritmická rovnice II

Popis videa:
Řešení logaritmické rovnice.

$$\frac{1}{2}\log\left(x+1\right)=1$$
délka videa: 1min 38s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Exponenciální rovnice III

Popis videa:
Řešení exponenciální rovnice, která obsahuje více členů se stejným základem mocniny.

$$2^{x}+2^{x+1}+2^{x+2}=56$$
délka videa: 3min 26s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Exponenciální rovnice II

Popis videa:
Řešení exponenciální rovnice zlogaritmováním.

$$4^{x} = 20$$
délka videa: 2min 54s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Lineární rovnice s parametrem

Popis videa:
Vyřešení lineární rovnice s parametrem. Rozpad řešení v závislosti na hodnotě parametru.

$$5\left(1+x\right)=ax, \quad a\in\mathbb{R}$$
délka videa: 3min 56s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Nerovnice v podílovém tvaru

Popis videa:
Vysvětlení metody, která se používá pro řešení nerovnic v podílovém tvaru.

$$\frac{x-3}{2x+1}>0$$
délka videa: 4min 35s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Soustava tří rovnic

Popis videa:
Sčítací a dosazovací metoda pro soustavu tří rovnic o třech neznámých.

$$7x-3y+2z=23$$ $$4x+y-z=4$$ $$-2x+2y+3z = 3$$
délka videa: 6min 33s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Rovnice s faktoriály

Popis videa:
Vyřešení rovnice, která obsahuje faktoriály.

$$\frac{\left(n-2\right)!}{\left(n-4\right)!}= n+13, \quad n\in\mathbb{N}$$
délka videa: 7min 15s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Logaritmická rovnice

Popis videa:
Řešení logaritmické rovnice metodou odlogaritmování.

$$\log x^{3}+\log x^{4}+\log x^{5}=4$$
délka videa: 5min 8s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Exponenciální rovnice

Popis videa:
Řešení exponenciální rovnice převedením do tvaru, kdy na obou stranách rovnice máme stejný základ mocniny.

$$4\cdot 16^{3x-1}=64^{4x+3}$$
délka videa: 5min 14s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Soustava dvou rovnic

Popis videa:
Sčítací metoda pro soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.

$$-x+2y=0$$ $$7x+4y=2$$
délka videa: 2min 8s
přepis videa

Přejít na stránku s videem