E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Algebraické výrazy


Tato sekce obsahuje řešené úlohy na úpravy algebraických výrazů.

Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 17

Popis videa:
Úloha č. 17 z maturitního didaktického testu - jaro 2015. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Pro $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ platí: $A=\frac{4}{3}:\left(2:x\right)$, $B=2\cdot\left(x:6\right)$. Vypočtěte $2A+B$.
délka videa: 2min 57s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 1

Popis videa:
Úloha č. 1 z maturitního didaktického testu - jaro 2015. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Zapište číslo, jehož obrazem je bod $X$.
délka videa: 1min 32s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 2

Popis videa:
Úloha č. 2 z maturitního didaktického testu - jaro 2015. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Uveďte všechna celá čísla, jejichž absolutní hodnota je menší než 3.
délka videa: 1min 58s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 10

Popis videa:
Úloha č. 10 z maturitního didaktického testu - jaro 2015. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Lomený výraz rozšiřte číslem 3 a odstraňte závorky.
délka videa: 1min 58s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 4

Popis videa:
Úloha č. 4 z maturitního didaktického testu - jaro 2015. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Pro $a\in\mathbb{R}\setminus\{-2;\,2\}$ zjednodušte.
délka videa: 3min 34s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Úprava výrazu do jednoduššího tvaru

Popis videa:
Úloha č. 4 z maturitního didaktického testu - podzim 2014. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Pro $a\in\mathbb{N}$ upravte výraz: $$\left(2-\frac{1}{a+1}\right):\left(2a+1\right)$$
délka videa: 2min 34s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Součin mnohočlenů

Popis videa:
Vynásobení dvou mnohočelnů roznásobením závorek.

Zadání příkladu:
Vynásobte mnohočleny $$p=3x^{2}-2x+1$$ $$q = -2x+3$$
délka videa: 1min 42s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Výpočet hodnoty výrazu s faktoriály

Popis videa:
Úloha č. 10 z maturitního didaktického testu - podzim 2014. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Vypočtěte: $$\frac{100!}{99!}+100\frac{99!}{100!}$$
délka videa: 2min 4s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Rozklad výrazu na součin

Popis videa:
Rozložení výrazu na součin pomocí vytýkání.

Zadání příkladu:
Rozložte na součin výraz $$4x^{2}-4y^{2}+8y-x^{3}+xy^{2}-2xy$$
délka videa: 2min 45s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Určení hodnoty výrazu

Popis videa:
Určení hodnoty výrazu s logaritmem a odmocninou.

Zadání příkladu:
$$\sqrt{\frac{\log 10^{4}}{\left(2^{3}\cdot 10^{-2}\right)^{2}}}$$
délka videa: 2min 3s
přepis videa

Přejít na stránku s videem