E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Online video kurz: Úvod do statistiky


Tento video kurz se skládá ze tří video-přednášek zaměřených na popisnou (deskriptivní) statistiku. První část kurzu je věnována studiu dat s jedním statistickým znakem a jsou vysvětleny statistické veličiny aritmetický průměr, medián, směrodatná odchylka a mezikvartilová odchylka. Současně je vysvětleno používání sumační konvence v matematickém zápise. Dalším tématem kurzu je vizualizace dat a jsou probírány jednotlivé typy grafů jako je histogram, sloupcový graf, krabicový diagram (box plot) a korelační diagram (tzv. scatter plot). Poslední část kurzu je věnována studiu dat se dvěma statistickými znaky a je vysvětlena korelace dvou proměnných. Počítání se statistickými veličinami je demonstrováno na konkrétních příkladech.Tento kurz je úvodním kurzem cyklu Datová analýza a budou na něj navazovat další pokročilejší kurzy zaměřené na analýzu dat, statistiku a data mining.Pro koho je kurz určen


Kurz je určen pro každého, kdo si chce osvojit základní metody, které se používají pro popis a charakteristiku souboru dat. Kurz se může hodit zejména studentům, připravujícím se na zkoušku z popisné statistiky, ale také pro každého kdo se chce zabývat analýzou dat. Kurz slouží současně jako odrazový můstek do dalších pokročilejších kurzů zaměřených např. na inferenční statistiku nebo data mining.Co se v kurzu naučíte


V tomto kurzu se naučíte jednotlivé metody, které se používají pro popis souboru dat. Seznámíte se se základními typy grafů, které se používají pro jejich vizualizaci. Naučíte se kvantifikovat vztah mezi dvěma proměnnými pomocí korelačního koeficientu.
Lektor kurzu: Mgr. David Vrba Ph.D.
Délka kurzu: 30 dní
Celková délka videa: 3hod 23min
Cena kurzu: Zdarma
Registrace na kurz: kdykoliv

Jít se zapsat