E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!


Online video kurz: Úvod do programování v Octave - kurz se připravujeúvod do programování v octave

Video kurz Úvod do programování v Octave se skládá ze tří video přednášek, kde každá přednáška je ve skutečnosti sérií video-tutoriálů, které na sebe navazují. Cílem tohoto kurzu je ukázat, jak je možné používat Octave k různým numerickým výpočtům.


Pro koho je kurz určen


Kurz je určen pro studenty, kteří mají základní povědomí o lineární algebře a chtějí se naučit používat Octave nebo Matlab pro provádění numerických výpočtů. Pro úspěšné absolvování kurzu je dobré vědět co znamenají pojmy vektor, matice, integrál, diferenciální rovnice. V kurzu se však nevyžaduje, aby studenti uměli integrály nebo diferenciální rovnice řešit. Naopak cílem kurzu je ukázat, jak je možné Octave pro řešení různých rovnic použít.Co se v kurzu naučíte


V tomto kurzu se naučíte základní syntax, který se používá v prostředí Octave. Ukážeme si, jak se provádějí základní operace s maticemi a vektory a jak můžeme Octave použít pro řešení algebraických rovnic, diferenciálních rovnic a pro výpočet určitých integrálů. V kurzu se také podíváme na možnosti regrese v Octavu a ukážeme jak provést lineární i nelineární regresi.
Lektor kurzu: Mgr. David Vrba Ph.D.
Délka kurzu: 30 dní

Sylabus kurzu


Přednáška č. 1 (Úvodní přednáška):


Instalace Octave ve Windows. Základní syntax. Operace s maticemi. Definice funkcí. For cyklus. Podmínky.


Přednáška č. 2 (Řešení rovnic v Octave):


Řešení algebraických rovnic. Řešení diferenciálních rovnic. Numerická integrace. Vykreslení průběhu funkce a grafické možnosti zobrazování dat.


Přednáška č. 3 (Regrese)


Možnosti fitování dat v Octave. Lineární regrese. Nelineární regrese (fitování dat na nelineární funkci). Fitování dat na funkci, která je řešením diferenciální rovnice. Minimalizace funkce iterací.