E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!


Online video kurz: Tvorba dynamických webových stránek - kurz se připravujetvorba dynamických webových stránek

Tento video kurz je zaměřen na úplné základy webdesignu, tedy tvorby webových stránek. Kurz se skládá z osmi video-přednášek, které jsou studentům inhned po zápise k dispozici na dobu 30 dnů. Část výuky probíhá u tabule, kde lektor vysvětluje obecně základní principy HTML, CSS, PHP a MySQL a část výuky se odehrává přímo u počítače, kde lektor realizuje konkrétní projekt ve vývojovém prostředí Netbeans a každý svůj krok podrobně komentuje a nahrává přitom plochu svého počítače. Studenti tedy přímo vidí, jak celý projekt vzniká a jsou jim přitom podrobně vysvětleny všechny kroky realizace projektu.Pro koho je kurz určen


Kurz je určen pro každého, kdo se chce naučit vytvářet dynamické webové stránky, tedy takové stránky, které jsou propojeny s databází. Nepředpokládá se žádná předchozí zkušenost s webdesignem a kurz je tedy vhodný pro úplné začátečníky.Co se v kurzu naučíte


Během kurzu jsou probírány základy programovacího jazyka PHP a jeho použití pro tvorbu webových stránek menšího rozsahu. Studenti se seznámí s relačním databázových systémem MySQL a se základními operacemi pro vkládání a selekci dat z databáze. Jednotlivé postupy budou vysvětlovány na tvorbě projektu Knihy na prodej, který bude výsledkem celého kurzu. Na tomto projektu je studentům ukázán celý postup od realizace grafického návrhu v HTML a CSS přes implementaci registrace uživatelů pomocí PHP a MySQL až po implementaci PHP funkcí pro vyhledávání konkrétních inzerátů v databázi.

Absolventi kurzu budou mít k dispozici ke stažení celý zdrojový kód projektu Knihy na prodej a budou ho moct libovolně upravovat, rozšiřovat a prezentovat jako výsledek své práce.
Lektor kurzu: David Vrba
Délka kurzu: 30 dní

Sylabus kurzu


Přednáška č.1 (Úvodní přednáška):


Představení projektu Knihy na prodej. Instalace vývojového prostředí Netbeans a lokálního serveru XAMPP.


Přednáška č.2 (HTML):


Základní struktura webové stránky. Popis jednotlivých elementů. Implementace homepage a rozvržení dalších stránek projektu.


Přednáška č.3 (CSS):


Vysvětlení kaskádových stylů a jejich použití. Stylyzace homepage a dalších stránek pojektu.


Přednáška č.4 (MySQL):


Úvod do relačních databází. Vytvoření tabulek v phpmyadmin. SQL příkazy pro vkládání, update a selekci dat z databáze.


Přednáška č.5 (PHP):


Úvod do PHP. Základní syntax. Připojení k databázi MySQL a základní příkazy.


Přednáška č.6 (PHP):


Implementace registrace a přihlašování pomocí PHP


Přednáška č.7 (PHP):


Implementace PHP funkcí pro přidávání nových inzerátů, vypsání jejich seznamu a jejich editace.


Přednáška č.8 (PHP):


Implementace funkcí pro vyhledávání inzerátů.