E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Je možné zapisovat se na video-kurz Úvod do statistiky.

Co vám tento web může nabídnout


video-kurzy

Online video kurzy

- V současné době nabízíme dva internetové video kurzy. Jeden z nich při­pra­vu­je studenty na maturitní zkoušku z matematiky a na ma­te­ma­tic­kou část při­jí­ma­cích zkoušek na vysoké školy. Ten druhý je zaměřený na popisnou statistiku a je úvodním kurzem do cyklu Datová analýza. Do budoucna plánujeme další kurzy nejen s ma­te­ma­tic­ko-fy­zi­kál­ním za­mě­ře­ním.video-přednášky

Jednotlivé video přednášky

- Pokud nemáte zájem registrovat se na celý kurz, ale za­jí­má vás pouze nějaké konkrétní téma, které se v kurzu probírá, můžete se zapsat pou­ze na jed­not­li­vé přednášky, které vás zajímají.testy

Testy

- Studenti si mohou vyzkoušet svoje znalosti středoškolské matematiky na testech, které jsou svou obtížností připravené podle maturitního didaktického tes­tu. Každá testová úloha je doplněna krátkým videem, ve kterém je vysvětleno řešení daného příkladu. Dále nabízíme zcela ZDARMA podrobné řešení maturitních di­dak­tic­kých testů z matematiky z předešlých let.


tutoriály

Výuková videa a tutoriály

- Momentálně je na tomto webu ZDARMA ke zhlédnutí 85 krátkých video-tutoriálů, ve kterých jsou řešeny příklady ze středoškolské a vysokoškolské matematiky. Tato databáze postupně narůstá.tutoriály

Další studijní materiály

- Kromě videí jsou na našem webu také články, řešené úlohy a další studijní materiály, které jsou dostupné zcela ZDARMA.
prezenční kurzy

Příležitost pro lektory

- E-academia dává možnost lektorům, kteří chtějí nabídnout stu­den­tům své odborné znalosti ve formě video-kurzů. Lektoři získají provizi ze zá­pis­ného, přístup k webovému rozhraní na správu svých videí a možnost podílet se na roz­vo­ji internetové školy, která se stává významnou platformou online vzdělávání v ČR.

Termíny video kurzů:

Příprava na maturitu z matematiky


odrážka 20 video-přednášek

odrážka 2 testy

odrážka 52 řešených úloh

Podrobný seznam témat můžete najít zde.

Ukázka z video kurzu

Délka kurzu: 30 dní
Zápis: kdykoliv
Cena kurzu: 500 Kč

Podrobnější informace o kurzu můžete najít na stránce kurzu nebo v sekci FAQ (často kladené dotazy).

VIDEO-KURZY KTERÉ PŘIPRAVUJEMETvorba dynamických webových stránek


Obsahem kurzu jsou základy PHP, MySQL, HTML5, CSS3.Úvod do programování v Octave


Obsahem kurzu je úvod do programování a numerické matematiky v prostředí Octave.

Na našem webu je již 136 videí zaměřených na matematiku. V celkovém součtu se jedná o 23h 57min videa.